Roos Hanemaaijer-Slottje

Beeldcoaching

Beeldcoaching

Ik heb de afgelopen twee jaar het genoegen gehad om begeleid te worden door Roos in mijn traject met betrekking tot het didactisch coachen. De rustige weldoordachte en zorgvuldig geplaatste feedback geheel in stijl met didactische coachen waren voor mij zeer waardevol om mij verder te ontwikkelen. Het feit dat ‘teach what you preach’ daadwerkelijk werd toegepast heeft mijn ontwikkeling alleen maar verder versnelt. Kortom een gedegen, onderwezen en fijn persoon om ‘les’ van te krijgen.

Joachim van der Weegen, docent Hogeschool Rotterdam

Wat is beeldcoaching?

Beeldcoaching houdt in dat je aan de hand van videobeelden gaat kijken naar jouw interactie met jouw doelgroep. Je kijkt met name naar wat er al goed gaat. Zo kan het zijn dat je het gevoel hebt dat er niet geluisterd wordt, omdat er veel beweging is in de groep als je iets uitlegt. Vervolgens zie je op de beelden dat niemand praat, sommigen naar jou kijken, iets noteren of op een andere plaats gaan staan om te zien wat je aanwijst. Hierdoor kan je inzien dat jouw gevoel niet altijd overeen komt met wat er daadwerkelijk gebeurt. Wat voor jou voelde als onrust, was juist de intentie van de ander om jou goed te kunnen volgen. Beeldcoaching helpt je juist om te zien wat je allemaal al goed doet, wat het effect hiervan is en hoe je dat verder kan uitbreiden.

Beeldcoaching
Archief KNHS

Hoe ziet een Coachingstraject eruit?

Als start van het traject heb je een intakegesprek. Hieruit volgt een leervraag. In de eerste plaats wil je natuurlijk een antwoord op deze leervraag. Dus is dat het doel van het traject. Een voorbeeld leervraag kan zijn; ‘ik wil graag meer afwisselen met het uitleggen en werken in groepjes. Daarna wordt er gefilmd door de beeldcoach in de les, training of vergadering. Waardoor met name jouw interactie met de ander in beeld gebracht. Vervolgens ga je deze beelden samen met de coach bekijken. Hieruit volgen praktische werkpunten. Daarna wordt er nog een keer gefilmd, waarna geëvalueerd wordt. Op het moment dat het jou, naar eigen tevredenheid, lukt om bijvoorbeeld voldoende af te wisselen met werkvormen, wordt het traject afgesloten. Meestal zijn daar minimaal 3 sessies voor nodig. Daarentegen is het natuurlijk altijd mogelijk om weer een nieuw traject met een nieuwe leervraag op te starten.

Wat levert het mij op?

Middels beeldcoaching krijg je meer objectief inzicht in jouw interactie met anderen. Hieruit volgt een bewustere en effectievere manier van communiceren met je doelgroep. Door middel van een voorbeeld is dit het beste uit te leggen. Als we het vorige voorbeeld doorpakken, kan het bijvoorbeeld zijn dat je al wel afwisselt met klassikaal en in groepjes werken. Desondanks vind je de regelmaat van wisselingen te weinig, gezien de onrust bij de deelnemers. Daarnaast vind je dat je tijdens de uitleg zelf onvoldoende feedback terug krijgt van de groep. Daarentegen bij het werken in groepjes krijg je deze feedback wel. Maar dan vraag je ook regelmatig feedback. Bijvoorbeeld door te vragen of alles duidelijk is. Concluderend wordt jouw werkpunt om ook meer feedback te vragen tijdens de klassikale uitleg. Waardoor je mogelijk ook eerder gaat wisselen van werkvorm.

Vervolgens vraag je in de tweede les, waar gefilmd wordt, te vaak feedback. Hierbij voelt het vragen om feedback voor jou nog wat ongemakkelijk en mogelijk gekunsteld. Bovendien zie je in de tweede coachingsessie dat je ook feedback kan krijgen door te pauzeren in je verhaal en even de groep aan te kijken. Iets wat je wel doet in de opstart van de les, met het gewenste resultaat! Nadat je dit gezien hebt, besluit je de volgende les bewuster oogcontact te maken en pauzes te nemen in jouw verhaal. Na deze derde les concludeer je dat je zeer tevreden bent met het resultaat en dat je dit graag door wilt zetten..

Ten gevolge van de sessies, ben je meer geïnteresseerd geraakt in het vragen stellen en didactisch coachen. Aan de andere kant, heb je nu even voldoende tips om aan de slag te kunnen en wil je dit eerst laten landen. In samenspraak besluit je hier nog een tweede traject voor in te gaan zetten. Maar eerst wil je een paar maanden oefenen.

Didactisch coachen

Een aanvullende optie bij beeldcoaching is didactisch coachen. Dit is een methode ontwikkeld door Lia Voerman en Frans Faber. Daarmee leer je op verschillende niveaus vragen te stellen en dit voldoende af te wisselen met feedback. Bijvoorbeeld vragen stellen over het proces van de deelnemer. Waardoor de deelnemer na gaat denken over hoe hij de opdracht heeft aangepakt. Maar ook vragen naar emoties hoort hierbij, zoals toegelicht wordt in onderstaande video (1.40 minuut):

Roos als beeldcoach

Breng jouw kwaliteiten in beeld en zet ze in op momenten dat je vastloopt. Samengevat is dat mijn beeld van beeldcoachen. Ik vind het zo’n mooie methode, omdat het uitgaat van kwaliteiten en de rust geeft om de situatie volledig en objectief te analyseren. Immers kan je videobeeld stopzetten, terugspoelen en uitvergroten. Ook de combinatie met het didactisch coachen, maakt deze aanpak effectief en vooral heel leuk. Niettemin merk ik vaak dat docenten of trainers van nature al kritisch zijn en gelijk benoemen wat er mis gaat. Vervolgens is het vooral mijn taak om wat ze zien te objectiveren en te benoemen wat het, vaak positieve, effect is van wat ze doen. In het bijzonder het zien groeien van iemands zelfvertrouwen, is de kers op de taart van het werk als beeldcoach.Sinds ik ook in 2021 opgeleid ben als ervaringscoach heb ik mijn toolkit om andere te ondersteunen nog verder uit kunnen breiden.

Beeldcoaching
Archief KNHS

“Tijdens het beeldcoachen heeft Roos mij geleerd, hoe de sporters verbaal en non-verbaal reageren op mijn feedback. Dit was erg goed voor mijn zelfvertrouwen en manier van lesgeven. Ik vond het soms best lastig, dat ik maar een paar jaar ouder ben, dan de meeste pupillen, die ik coach. Hierdoor had ik soms het idee dat ik niet altijd serieus genomen werd. Door de beeldcoaching heb ik geleerd, dat dit helemaal niet het geval is.
Door op verschillende manieren te kijken naar de beelden, ben ik met een andere blik gaan kijken naar mijn eigen beelden. Naast de manier van kijken, heb ik geleerd hoe ik mezelf kan blijven ontwikkelen als trainster-coach door deze beelden te analyseren en reflecteren.”

Elle van Dijk, trainster Nationale juniorenteam en student sport en bewegen

Vind mij ook in het register van geregistreerde beeldcoaches.